Geow│ˇknina Drefon PP ig│owana S 120, S 130, S 150, S 180, S 200, S225, S 250, S 300, S 350, S 400, S 500, S 600, S 700 z w│ˇkinen ciŕtych. Mokrutex, Geofiltex, Typar SF, Geon, Geolex, Geohydrolex, K-1, Filtex, Bonar, Hydrotex, Geotextil, Geofix, Tipptex, Fibertex
www.geosyntetyki.lut.pl
Geow│ˇknina PP Geotess

Geow│ˇknina Drefon

www.geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt

Bonar Drefon Drenotex Fibertex Geofelt Geofiltex Geofix Geohydrolex Geolex Geon Geotess Geotextil Hydrotex   K - 1     Polyfelt Secutex Terrafix Terram Tipptex Typar
 
Geow│ˇknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biow│ˇknina
Geomembrana
Gabiony, kosze

Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl

SUROBUD
Katarzyna S│obi˝ska
ul. Grunwaldzka 33
91-337 úˇdź

Gew│ˇknina


Geow│ˇknina DREFON

Geow│ˇkniny DREFON s▒ najwy┐szej jakoÂci materia│em - jest to geow│ˇknina o szerokim zakresie zastosowa˝: Oczyszczalnie Âciekˇw, wysypiska odpadˇw, nasypy drogowe, kolejowe itp.

Geow│ˇknina Drefon wytwarzana jest z ciŕtych w│ˇkien polipropylenowych, stabilizowanych przeciw pronieniowaniu UV │▒czonych w procesie ig│owania.

Separacyjna, ochronna, filtracyjna.

Przeznaczenie

 • Drogi i ulice dla ruchu lekkiego, Âredniego oraz ciŕ┐kiego - jako separacja i filtracja warstw konstrukcyjnych
 • Drogi leÂne, drogi dojazdowe i technologiczne - jako separacja i filtracja warstw konstrukcyjnych
 • Stacje benzynowe - zabezpieczenie geomembrany przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • Parkingi - jako warstwa separacyjna, zapobiega powstawaniu kolein przy du┐ym nasileniu ciŕ┐kich pojazdˇw
 • Boiska sportowe - zabezpieczenie drena┐u
 • Lotniska- separacja konstrukcji od gruntu, drena┐ i odwodnienie
 • Budownictwo kolejowe i tramwajowe - separacja konstrukcji, drena┐ i odwodnienie
 • Ochrona nadbrze┐a rzek i zbiornikˇw wodnych, przed niszcz▒cym dzia│aniem wody
 • Zabezpieczenie gruntu przed erozj▒
 • Systemy drena┐owe - zabezpieczenie drena┐u przed zanieczyszczeniem gruntem, samodzielne funkcje drena┐owe
 • Drena┐e w rolnictwie i ogrodnictwie
 • Budowa oraz rekultywacja sk│adowisk odpadˇw - jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym geomembrany, drena┐ sk│adowisk
 • Dachy p│askie w systemie odwrˇconym - jako warstwa rozdzielaj▒ca i chroni▒ca izolacjŕ przeciwwodn▒ przed uszkodzeniami mechanicznymi

 

  Parametry geow│ˇkniny Drefon

Wszystkie nazwy i znaki handlowe u┐yte w tym serwisie s▒ znakami zastrze┐onymi dla ich w│aÂcicieli i zosta│y u┐yte wy│▒cznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.